Veikla » Bendros žinios apie Vilniaus Ozo gimnaziją

Bendros žinios apie Vilniaus Ozo gimnaziją

 

Vilniaus Ozo gimnazija,

Ozo g. 39, LT-07171 Vilnius,  

rastine@ozo.vilnius.lm.lt

telefonas  +370 620 64752

mokyklos tipas - gimnazija

mokomoji kalba – lietuvių

direktorius – Albinas Daubaras, I vadybinė kategorija

direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Dovilė Balcevičienė

direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Vilda Skairienė, II vadybinė kategorija

direktoriaus pavaduotojas ugdymui - Alvidas Raškauskas

direktoriaus pavaduotoja ugdymui - Eglė Bardauskienė

direktoriaus pavaduotoja ūkiui – Digna Vėželytė Zimnickienė

gimnazijos tarybos pirmininkė – Daiva Cygankova

gimnazijos metodinės tarybos pirmininkė – Jolanta Subačienė

vyriausioji buhalterė – Sigita Boičukienė

                                            


 

Mokyklos vizija

 

Europinės civilizacijos, humanizmo ir liberaliosios demokratijos vertybėmis pagrįsta moderni dinamiška mokykla:

—  sukurta pilietiška, demokratijos principais savo veiklą grindžianti mokyklos bendruomenė;

—  mokytojų-mokinių santykiai pagrįsti aukštais moraliniais standartais ir humanistine pedagogika;

—  maksimaliai skaitmenizuotas ugdymo ir mokyklos valdymo procesas;

—  reprodukcinė pedagogika pakeista interpretacine;

—  optimaliai ir skaidriai tvarkomi mokyklos finansai ir mokyklos ūkis.

 

 

Mokyklos misija

Mokykla  vykdo šiuolaikinių mokslo  žinių,  humanizmo  ir  demokratijos,  pilietiškumo  ir  patriotiškumo,  aukštų  moralinių  standartų  vertybių  sklaidos ugdymo misiją.

 

Mokyklos tikslai

Per artimiausius 2 metus tikimasi pasiekti šių tikslų:

—  pagerinti mokinių pamokų lankomumą (ne daugiau 20 % praleistų pamokų vidutiniškai vienam mokiniui) ir mokinių akademinius mokymosi rodiklius (ne daugiau 30 % neigiamų metinių pažymių vertinimų);

— skaitmenizuoti iki 80% ugdymo proceso mokomųjų priemonių;

— renovuoti mokyklos pastatą.

—  kuriant   ir plėtojant e. mokymo  paslaugas gerinti mokinių ugdymo ir ugdymosi kokybę, nuolat tobulinti nuotolinio  mokymo(si) sistemą,  skatinti mokyklos bendruomenės narių kūrybiškumą, saviraišką, tradicijų puoselėjimą ir plėtrą,  savo veikloje vadovautis humanistinio ugdymo principais.

 

 

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)

DARBO UŽMOKESTIS:

 

 

 

 

 

Pareigybės pavadinimas

 

2017

metai

2018 metai

darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

 

I ketv.

Direktorius

2123

1

1956

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1687

2

1482

Socialinis pedagogas

785

1

735

Bibliotekininkas

566

2

530

Mokytojas

1061

52

962

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

1158

1

1087

IKT inžinierius

494

4

452

Pastatų priežiūros darbininkas

450

3

416

Valytojas

445

4

400

Rūbininkas

430

1,5

400

Sargas

544

3

508

Kiemsargis

443

1

400Ar žinote, kad Vilniaus Ozo gimnazijos pavadinimas susijęs su pastato geografine padėtimi? Plačiau

 

 

Vilniaus Ozo gimnazijos Direktoriaus Albino Daubaro 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA - Plačiau

Vilniaus Ozo gimnazijos Direktoriaus Albino Daubaro 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA - Plačiau

 

Vilniaus Ozo gimnazijos Direktoriaus Albino Daubaro 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA - Plačiau

 

Vilniaus Ozo gimnazija © 2012-2018