Ugdymas » Mokymo programos

Mokymo programos

 

 

Vilniaus Ozo gimnazijoje vykdomos šios formaliojo švietimo programos:


Pradinio ugdymo

LR ŠMM patvirtinta pradinio ugdymo bendroji programa

Pagrindinio ugdymoSuaugusiųjų pagrindinio ugdymo               

LR ŠMM patvirtintos pagrindinio ugdymo programos:

    Dorinis ugdymas

    Kalbos

    Matematika

    Gamtamokslinis ugdymas

    Socialinis ugdymas

    Meninis ugdymas

    Informacinės technologijos

    Technologijos

    Kūno kultūra

    Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas

Vidurinio ugdymoSuaugusiųjų vidurinio ugdymo

LR ŠMM patvirtintos vidurinio ugdymo programos:

    Dorinis ugdymas

    Kalbos

    Matematika

    Gamtamokslinis ugdymas

    Socialinis ugdymas

    Meninis ugdymas

    Informacinės technologijos

    Technologijos

    Kūno kultūra

    Bendrųjų kompetencijų ugdymas

Vilniaus Ozo gimnazija © 2012-2018