Laisvos darbo vietos

Laisvos darbo vietos

Istorijos mokytojas

Įstaiga / įmonė : Vilniaus Ozo gimnazija

Skelbimo įvadas: Vilniaus Ozo gimnazija skelbia konkursą istorijos mokytojo pareigybei užimti.

Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Siūlomas darbo krūvis: 0,25 etato (6 pamokos).

Darbo sutartis – terminuota (2021-2022 mokslo metams).

Darbo pasiūlymas galioja iki 2021-08-01.

Reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis išsilavinimas bei pedagogo profesinė kvalifikacija;
 • darbo nuotolinio mokymo aplinkoje Moodle įgūdžiai bei praktinė patirtis;
 • darbo elektroniniu dienynu patirtis;
 • gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje, taikyti aktyvaus bei pažangius mokymo metodus.

 

Privalumai:

 • anglų kalba;
 • patirtis taikant informacines technologijas ugdymo procese;
 • pasiryžimas ugdyti brandžią, turinčią esminių ekologijos ir aplinkos technologijų žinių, gebėjimų, vertybinių nuostatų asmenybę.

 

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

2. Motyvacinį laišką.

3. Gyvenimo aprašymą.

4. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

5. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

6. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.

 

 

 

Dokumentų lauksime iki 2021 m. rugpjūčio 1 d. įskaitytinai el. pašto adresu rastine@ozo.vilnius.lm.lt arba siųsti registruotu laišku adresu Ozo g. 39, LT-07171 Vilnius. Laiško pavadinimas: ISTORIJOS MOKYTOJO KONKURSUI.

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Išsamesnė informacija apie skelbiamą konkursą teikiama tel. +370 620 64752, www.ozogimnazija.lt

 

 


 

Bibliotekininkas (-ė)

Įstaiga / įmonė : Vilniaus Ozo gimnazija

Skelbimo įvadas: Vilniaus Ozo gimnazija skelbia konkursą bibliotekininko pareigybei užimti.

Siūlomas darbo krūvis: 1 etatas.

Darbo sutartis – terminuota (vaiko priežiūros atostogų metu).

Darbo pasiūlymas galioja iki 2021-08-01.

Reikalavimai:

 • ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintas išsilavinimas
 • gebėjimas naudotis IKT;
 • puikus valstybinės kalbos mokėjimas;
 • puikios raštvedybos žinios, gebėjimas tinkamai rengti reikiamus dokumentus;
 • puikūs bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai;
 • bibliotekos veiklos organizavimo, mokyklos struktūros, mokyklos veiklą reglamentuojančių norminių aktų, dokumentų ir apskaitos tvarkymo taisyklių išmanymas.
 • bibliotekininko darbo patirtis. 

 

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

2. Motyvacinį laišką.

3. Gyvenimo aprašymą.

4. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

5. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

 

 

Dokumentų lauksime iki 2021 m. rugpjūčio 1 d. įskaitytinai el. pašto adresu rastine@ozo.vilnius.lm.lt arba siųsti registruotu laišku adresu Ozo g. 39, LT-07171 Vilnius. Laiško pavadinimas: BIBLIOTEKININKO (-ĖS) KONKURSUI.

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Išsamesnė informacija apie skelbiamą konkursą teikiama tel. +370 620 64752, www.ozogimnazija.lt

 

 


 

Vilniaus Ozo gimnazija skelbia konkursą laisvai

Biologijos (biologijos-fizikos, gamtos mokslų) mokytojo pareigybei užimti

 

Pilnas darbo krūvis, terminuota darbo sutartis.

Reikalavimai mokytojo pareigybei:

• aukštasis universitetinis išsilavinimas bei pedagogo profesinė kvalifikacija;

• atitikimas reikalavimams, nustatytiems Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ (suvestinei redakcijai);

• nepriekaištinga reputacija, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme;

• pastarųjų metų nepertraukiamo darbo patirtis mokant biologijos (biologijos-fizikos, gamtos mokslų)  bendrojo ugdymo mokykloje (gimnazijoje);

• darbo nuotolinio mokymo aplinkoje Moodle įgūdžiai;

• geri bendravimo įgūdžiai su mokiniais ir jų tėvais.

Privalumai:

• mokymo patirtis bendrojo ugdymo mokykloje (gimnazijoje);

• patirtis taikant informacines technologijas ugdymo procese;

• iniciatyvumas, komunikabilumas, pozityvus mąstymas;

• pasiryžimas ugdyti brandžią, turinčią esminių ekologijos ir aplinkos technologijų žinių, gebėjimų, vertybinių nuostatų asmenybę.

 

 Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

2. Motyvacinį laišką.

3. Gyvenimo aprašymą.

4. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

5. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

6. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.

7. Pažymą iš buvusio darbdavio apie nepertraukiamą paskutinių trejų metų darbo stažą arba darbo sutarties kopiją.

8. Rekomendaciją iš buvusios darbovietės (nebūtina).

Dokumentų lauksime iki 2021 m. birželio 30 d. įskaitytinai el. pašto adresu rastine@ozo.vilnius.lm.lt arba siųsti registruotu laišku adresu Ozo g. 39, LT-07171 Vilnius. Laiško pavadinimas: BIOLOGIJOS MOKYTOJO KONKURSUI.

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Išsamesnė informacija apie skelbiamą konkursą teikiama tel. +370 620 64752www.ozogimnazija.lt

 

 


 

Vilniaus Ozo gimnazija skelbia konkursą laisvai

m a t e m a t i k o s  mokytojo pareigybei užimti

 

Pilnas darbo krūvis, neterminuota darbo sutartis.

Reikalavimai matematikos mokytojo pareigybei:

• aukštasis universitetinis išsilavinimas bei matematikos mokytojo profesinė kvalifikacija;

• darbo nuotolinio mokymo aplinkoje Moodle įgūdžiai;

• geri bendravimo įgūdžiai su mokiniais ir jų tėvais.

 

Privalumai:

• matematikos mokymo patirtis bendrojo ugdymo mokykloje (gimnazijoje);

• patirtis taikant informacines technologijas ugdymo procese;

• iniciatyvumas, komunikabilumas, pozityvus mąstymas;

• pasiryžimas ugdyti brandžią, turinčią esminių ekologijos ir aplinkos technologijų žinių, gebėjimų,

vertybinių nuostatų asmenybę.

 

 Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

2. Gyvenimo aprašymą.

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.

6. Rekomendaciją iš buvusios darbovietės (nebūtina).

 

Dokumentų lauksime iki 2021 m. rugpjūčio 23 d. įskaitytinai el. pašto adresu rastine@ozo.vilnius.lm.lt arba siųsti registruotu laišku adresu Ozo g. 39, LT-07171 Vilnius. Laiško pavadinimas: MATEMATIKOS MOKYTOJO KONKURSUI.

Pretendentai, atitinkantys konkursinės atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Išsamesnė informacija apie skelbiamą konkursą teikiama tel. +370 61287873www.ozogimnazija.lt

 


 

Vilniaus Ozo gimnazija (c) 2012 | Sprendimas Promotion.lt